Fizjoterapia Wpływ metody Kinesiology Taping na aktywność bioelektryczną mięśnia czworobocznego u osób zdrowych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Wpływ metody Kinesiology Taping na aktywność bioelektryczną mięśnia czworobocznego u osób zdrowych


Magdalena Strzemecka1 , Izabela Korabiewska2 , Andrzej Konikiewicz1, Bartosz Kaczyński3 

Wpływ metody Kinesiology Taping na aktywność bioelektryczną 
mięśnia czworobocznego u osób zdrowych 

1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski 
2 Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
3 Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Wstęp. Kinesiology Taping to metoda, która poprzez sensoryczne oddziaływanie na tkanki powoduje 
normalizację napięcia mięśniowego, poprawę propriocepcji, redukcję obrzęków i bólu. Ostatnio jest 
stosowana szeroko w sporcie. Celem badania było określenie wpływu metody Kinesiology Taping na 
spoczynkową aktywność bioelektryczną części zstępującej mięśnia czworobocznego oraz na subiektywne 
odczucie napięcia mięśni karku, stresu i bólu odcinka szyjnego kręgosłupa. 

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 40 zdrowych ochotników, podzielonych losowo na 
grupę badaną i kontrolną. W grupie badanej zastosowano aplikację Kinesiology Tapingu zmniejszającą 
napięcie mięśniowe, w grupie kontrolnej aplikację placebo. Do oceny czynności bioelektrycznej mięśnia 
wykorzystano powierzchniowe EMG. Subiektywne odczucia napięcia mięśni karku, bólu szyjnego odcinka 
kręgosłupa i stresu oceniano autorską, pięciostopniową skalą, gdzie 0 oznaczało brak danego objawu, 
1-niskie, 2-średnie, 3-wysokie, 4-maksymalne jego nasilenie. Pomiarów dokonywano przed aplikacją plastra, 
bezpośrednio po aplikacji, po 24 i 72 godzinach od aplikacji. Do zbadania różnic wewnątrz grup użyto testu 
kolejności par Wilcoxona, natomiast dla porównania grupy badanej z grupą kontrolną zastosowano test U 
Manna-Whitneya. Za poziom istotności przyjęto p>0,05. 

Wyniki. W grupie badanej stwierdzono istotne obniżenie średnich wartości czynności bioelektrycznej 
mięśnia czworobocznego po 72 godzinach od aplikacji Kinesiology Tapingu. Po wykonanych aplikacjach 
w obu grupach stwierdzono istotne zmniejszenie subiektywnych odczuć napięcia, bólu i stresu. 

Wnioski. 1. Metoda Kinesiology Taping może zmniejszać spoczynkowe napięcie zdrowych mięśni 
czworobocznych. 2. Pomimo braku istotnych zmian czynności bioelektrycznej mięśnia czworobocznego 
w grupie kontrolnej wykazano istotne zmniejszenie subiektywnych odczuć napięcia i bólu, co może 
wskazywać na wystąpienie efektu placebo. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *