Fizjoterapia Wpływ poizometrycznej relaksacji mięśni na ruchomość w stawie kolanowym i biodrowym wśród zawodników - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Wpływ poizometrycznej relaksacji mięśni na ruchomość w stawie kolanowym i biodrowym wśród zawodników


Karol Bronkalla, Radosław Perkowski, Kacper Polasik

Wpływ poizometrycznej relaksacji mięśni na ruchomość w stawie kolanowym i biodrowym wśród zawodników młyna bydgoskiej drużyny rugby
SKN Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Opiekun Koła: dr n. med. Magdalena Hagner-Deręgowska

Wstęp. Tematem pracy było zbadanie wpływu poizometrycznej relaksacji mięśni (PIR) na ruchomość w stawie kolanowym i biodrowym wśród zawodników młyna bydgoskiej drużyny rugby. Zawodnicy tej formacji nieustannie doświadczają ogromnych przeciążeń związanych ze specyfiką sportu i pozycji na jakiej
się znajdują. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 18 osób (mężczyzn). Osoby te nie zgłaszały żadnych urazów i dolegliwości badanego stawu. Kończyną badaną była kończyna dominująca. Przedmiotem pomiaru był maksymalny zakres ruchu w badanych stawach (kolanowy i biodrowy) we wszystkich płaszczyznach. Pomiar został dokonany Goniometrem w warunkach statycznych. Wyniki zostały zapisane metodą SFTR. Wykonano 2 próby pomiaru. Analizę statyczną przeprowadzono za pomocą programu Microsoft Excel. Wyniki. Wykazano istotny wpływ PRM na zwiększenie zakresu ruchomości w badanych stawach. Wnioski. 1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż stosowanie systematycznie po każdym wysiłku fizycznym PRM znacząco wpływa na zwiększenie zakresu ruchomości w stawie biodrowym i kolanowym. 2. Uzyskane wyniki skłaniają do dalszych badań na większej grupie pacjentów.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *