Fizjoterapia Wpływ pozycji relaksacyjnej na wybrane parametry posturograficzne i poziom odczuwanego bólu u osób z - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Wpływ pozycji relaksacyjnej na wybrane parametry posturograficzne i poziom odczuwanego bólu u osób z


Bartosz Słomka

Wpływ pozycji relaksacyjnej na wybrane parametry posturograficzne i poziom odczuwanego bólu u osób z tzw. "bólami krzyża"
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy : dr n. med. Witold Rongies

Wstęp. Gwałtowny postęp cywilizacyjny sprawił, że człowiek stał się mało aktywny fizycznie i przekształcił się z "homo erectus" w "homo sedentarius". Obecnie preferowany siedzący tryb życia oraz przebywanie przez wiele godzin w innych statycznych pozycjach ciała sprzyja przeciążeniom kręgosłupa, czego następstwem są różnego rodzaju zespoły bólowe. Celem pracy była cena wpływu wybranej pozycji relaksacyjnej na parametry posturograficzne i poziom odczuwanego bólu ok. L-S u osób z "bólami krzyża". Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano w sposób przypadkowy 25 chorych leczonych w Zakładzie Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie zgłaszających przewlekły ból okolicy L-S o różnym natężeniu. U wszystkich zastosowano wybraną pozycję relaksacyjną (30 minut), przed którą dokonano oceny natężenia bólu ok. L-S, obj. Laseque'a oraz oceny posturograficznej. Po zakończonej relaksacji wykonano ponownie te same badania diagnostyczne. Badanie posturograficzne przeprowadzono z wykorzystaniem podometru elektronicznego WIN-POD i oprogramowania WIN-POD 3.20. zgodnie z wymaganą metodyką. Oceniano zachowanie wychwiań rzutu ogólnego środka ciężkości ciała oraz dystrybucję rozkładu nacisków po podeszwowej stronie obu stóp. Do oceny statystycznej wyników
zastosowano pakiet statystyczny Statistica 9.2, z którego wykorzystano test parametryczny t-Studenta, oraz jego odpowiednik nieparametryczny test kolejności par Wilcoxona. Za poziom istotności przyjęto wartość p<0,05. Wyniki. U większości chorych po zastosowaniu jednorazowego półpodwieszenia uzyskano istotne zmniejszenie natężenia bólu oraz zwiększenie wartości kąta uniesienia kończyny dolnej podczas badania objawu Laseque'a. Oceniane parametry posturograficzne korelowały ze zmniejszeniem natężenia bólu. Wnioski. 1. Pozycja relaksacyjna typu "półpodwieszenie" może być stosowana w przewlekłych zespołach bólowych odcinka L-S kręgosłupa, w celu obniżenia natężenia bólu. 2. Badanie należy przeprowadzić na większej grupie pacjentów oceniając natężenie bólu w różnych odstępach czasowych po zastosowaniu zabiegu półpodwieszenia.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *