Fizjoterapia Wpływ rehabilitacji na poprawę funkcjonalną pacjentów leczonych z powodu rwy kulszowe - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wpływ rehabilitacji na poprawę funkcjonalną pacjentów leczonych z powodu rwy kulszowe


Ewelina Kamińska

WPŁYW REHABILITACJI NA POPRAWĘ FUNKCJONALNĄ
PACJENTÓW LECZONYCH Z POWODU RWY KULSZOWEJ

Studenckie Koło naukowe Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opiekun Naukowy: dr n. o k.f. Teresa Pop

Wstęp. Bóle krzyża są istotnym problemem społecznym i medycznym, a także jedną z głównych przyczyn
utraty zdolności do pracy i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Zespoły przebiegające z uciskiem
lub uszkodzeniem korzeni lub gałęzi nerwów rdzeniowych są najpoważniejszą i najtrudniejszą do leczenia
postacią choroby przeciążeniowej kręgosłupa. W odcinku dolnym kręgosłupa najczęściej występujący zespół
korzeniowy to rwa kulszowa. Spowodowana  jest uciskiem lub uszkodzeniem nerwów rdzeniowych: L4-L5,
S1-S3 tworzących nerw kulszowy. Celem pracy była ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji na poprawę
stanu funkcjonalnego chorych z rwą kulszową.
Materiał i metoda. Badania przeprowadzono wśród 30 chorych z rwą kulszową leczonych stacjonarnie oraz
w  dziennym  oddziale  rehabilitacji.  Chorych  zbadano  dwukrotnie  ?  przed  i  po rehabilitacji.  Do  badań
wykorzystano kwestionariusz Oswestry.
Wyniki. Poprawę istotną statystycznie (p?0,05) stwierdzono we wszystkich dziesięciu sekcjach zastosowanego  kwestionariusza.  Wykazano  również  większą  poprawę  sprawności  funkcjonalnej  u  pacjentów
leczonych w oddziale stacjonarnym w porównaniu do pacjentów leczonych w ośrodku dziennym.
Wnioski. 1. Rehabilitacja w znacznym stopniu wpływa na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym
pacjentów z rwą kulszową. 2. Należy przeprowadzić badania na większej próbie dla potwierdzenia wyniku
lepszej skuteczności leczenia w oddziale stacjonarnym niż w oddziale dziennym.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *