Fizjoterapia Wpływ równowagi i stabilności posturalnej na występowanie upadków i zaburzeń lokomocji w populacji - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Wpływ równowagi i stabilności posturalnej na występowanie upadków i zaburzeń lokomocji w populacji


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Marzena Kupicz, Monika Obirek
WPŁYW RÓWNOWAGI I STABILNOŚCI POSTURALNEJ NA WYSTĘPOWANIE UPADKÓW I ZABURZEŃ LOKOMOCJI W POPULACJI OSÓB POWYŻEJ 70 R. Ż.

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opiekunowie Koła: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela, mgr Joanna Dudek

Wstęp. Zaburzenia orientacji przestrzennej u osób w starszym wieku często prowadzą do upadków, których następstwa stanowią poważny problem leczniczy. Celem pracy była ocena zaburzeń równowagi i stabilności postawy osób powyżej 70 r.ż. w korelacji z występowaniem upadków w tej grupie. Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 50 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Narzędzia
badawcze to: wywiad, skala Berga, próby Romberga i Untenberga, próba utrzymania prawidłowej pozycji podczas zadziałania bodźca destabilizującego, test "up and go" oraz wskaźnik czynności dnia codziennego (ADL Index) oceniany w zakresie mobilności. Wyniki. W wywiadzie stwierdzano w badanej grupie: zawroty, bóle głowy, zaburzenia wzroku i słuchu. Najczęstszymi przyczynami upadków było wykonywanie prostych czynności, niedostosowane do niepełnosprawności warunki mieszkaniowe i sprzęty codziennego użytku. Skutki upadków to: lekkie obrażenia (64%), złamania (20%), oraz ciężkie uszkodzenia ciała (16%). Skala Berga wykazała, iż na 56 możliwych punktów 22% badanych seniorów uzyskało 41-56 punktów, 40% - 37-40, 28% - 21-36, 10% - <20. Próby Romberga nie wykonało poprawnie 76% badanych, u 24% stwierdzono lęk i chwiejność postawy. Prawidłowy wynik próby Untenberga stwierdzono u 20% seniorów, u 80% wystąpiły zaburzenia. Przy wytrącaniu z równowagi zaobserwowano niemożność jej utrzymania u 62% badanych. Testu "up and go" nie wykonało 10% badanych, czas <12 s uzyskało 10%, czas <20 s - 22%; czas >20 s - 58%. Na podstawie ADL Index stwierdzono, iż 90% wychodzi samodzielnie na spacery, 10% potrzebuje w tym pomocy; 12% chodzi samodzielnie bez lęku po schodach, 14% chodzi bardzo uważając, 54% odczuwa strach i obawę przed upadkami, 10% - nie chodzi po schodach; przy wejściu i wyjściu z samochodu 72% potrzebuje pomocy; 92% boi się chodzić po każdej nawierzchni; 80% wymaga nadzoru podczas przechodzenia przez jezdnię; 38% ma problemy z podróżowaniem publicznymi środkami komunikacji. Wnioski. 1. Większość badanych seniorów wykazywała chwiejność postawy i niemożność utrzymania równowagi. 2. W celu zapobiegania upadkom istnieje potrzeba obiektywnej oceny równowagi i stabilności
posturalnej u osób w starszym wieku.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *