Fizjoterapia Wpływ terapii na przebieg Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Wpływ terapii na przebieg Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego


Wpływ terapii na przebieg Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego
Influence of therapy during Premenstrual Syndrome
Trawka B., Sobańska M., Laber W.
Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ZNP, PMS, zespół napięcia przedmiesiączkowego, terapia, leczenie.
Key words: PMS, Premenstrual Syndrom, therapy.
Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS- premenstrual syndrome) to zespół objawów pojawiających
się w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego kobiety, ustępujących wraz z pojawieniem się miesiączki. Objawy,
których jest około 150, można podzielić na 4 grupy- somatyczne, behawioralne, zaburzeń emocjonalnych oraz
inne. Etiologia jednostki nie została dokładnie wyjaśniona. Jako przyczynę PMS, przyjmuje się wahania
hormonalne w drugiej fazie cyklu, a mianowicie nadmiar estrogenów oraz niedobór progestagenów. Celem
badań było określenie skuteczności terapii w przebiegu Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego oraz
porównanie wyników z grupą testową, na podstawie badań własnych przeprowadzonych na grupie 20 kobiet
w wieku 19-23 lata. Badania obejmowały sporządzenie i przeprowadzenie ankiety obejmującej zarówno
badane, jak i osoby z ich najbliższego otoczenia.
Premenstrual syndrome (PMS) is a group of symptoms that appear in the luteal phase of the menstrual cycle of
women retiring with the advent of menstruation. Symptoms which is about 150 can be divided into 4 groups - physical,
behavioral, emotional disorders and other. The etiology of the clinical entity has not been fully explained. The cause of
the PMS is assumed to be the hormonal fluctuations during the second phase of the cycle namely the excess of estrogens
and progesterone deficiency. The aim of the research was to determine the effectiveness of therapy in premenstrual
syndrome and a comparison results with the test group based on the personal research conducted on a group of 20 women
in age between 19 and 23 years. The research included the preparation and carrying out a survey including both: test
takers and persons around them.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *