Fizjoterapia Wpływ terapii uciskowej punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na napięcie mięśni żwaczy - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Wpływ terapii uciskowej punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na napięcie mięśni żwaczy


Magda Kosmala, Natalia Sławek, Karol Sawicki
Wpływ terapii uciskowej punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego
na napięcie mięśni żwaczy
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun pracy: mgr Katarzyna Wasiak
Wstęp. Problemy z zaburzeniami ze strony stawów skroniowo-żuchwowych dotyczą ok. 70-80% populacji.
Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego prowadzi do bólów twarzoczaszki, ograniczeń funkcjonalnych
i niepełnosprawności. Może być ona następstwem zmian degeneracyjnych stawów, podwichnięć krążka
stawowego, ale i nadmiernego napięcia mięśni Układu Ruchu Narządu Żucia.
Cel pracy. Ocena wpływu terapii punktów spustowych mięśnia skrzydłowego bocznego na aktywność
bioelektryczną mięśni żwaczy.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 60 osób w wieku 18-26 lat (?1,73), u których przeprowadzono
pomiar spoczynkowego napięcia obu mięśni żwaczy. Następnie zastosowano terapię uciskową punktów
spustowych najpierw na lewym, a następnie prawym mięśniu skrzydłowym bocznym. 10 min. po
przeprowadzonej terapii wykonywano ponowny pomiar napięcia spoczynkowego obu mięśni żwaczy. 
Badanie zostało przeprowadzone metodą eksperymentalną przy użyciu dwukanałowego sEMG NeuroTrac
MyoPlus 2. Dane poddano analizie w programie Statistica 10.
Wyniki. Przed terapią średnie spoczynkowe napięcie prawego mięśnia żwacza wynosiło 11,45?V, a lewego
mięśnia żwacza ? śr. 6,88?V. Pomiar 10 minut po terapii wykazał następujące wyniki: dla prawego mięśnia
żwacza ? śr. 9,75?V, a dla lewego mięśnia żwacza śr. 6,02?V. Zmiany średnich wartości zarówno dla
prawego jak i lewego m. żwacza były istotne statystycznie.
Wnioski. 1. Wykazano zależność aktywności mięśni żwaczy od napięcia mięśni skrzydłowych bocznych.
2. Powyższa terapia może być stosowana u osób o wzmożonym napięciu mięśni żwaczy lub u osób
uskarżających się na problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *