Fizjoterapia Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na przewodnictwo włókien ruchowych nerwu pośrodkowego u osób - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na przewodnictwo włókien ruchowych nerwu pośrodkowego u osób


Łukasz Radziszewski?, Tomasz Rutkowski?, Aneta Demidaś?

WPŁYW WOLNOZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO 
NA PRZEWODNICTWO WŁÓKIEN RUCHOWYCH NERWU 
POŚRODKOWEGO U OSÓB ZDROWYCH

? SKN przy Zakładzie Fizykoterapii i Masażu, Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu, Opiekun Koła: dr Aneta Demidaś
2
 Zakład Fizykoterapii i Masażu, Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wstęp. Magnetostymulacja  to  wykorzystanie  zmiennego  pola  magnetycznego  o  niskiej  indukcji
magnetycznej zbliżonej do 0,1 mT. Celem badań było sprawdzenie wpływu punktowej magnetostymulacji
o wartości indukcji 0,12 mT na przewodnictwo włókien ruchowych nerwu pośrodkowego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 56 zdrowych osób w wieku od 20 do 23 lat. Badanych
podzielono losowo na dwie równe grupy: grupę z magnetostymulacją i grupę placebo. Magnetostymulację
przeprowadzono korzystając z punktowego aplikatora aparatu Viofor JPS w punkcie motorycznym mięśnia
przywodziciela krótkiego kciuka ręki dominującej. W grupie placebo wykorzystano możliwości techniczne
aparatu, pozwalające na zastosowanie ślepej próby. W obydwu grupach wykonano testy elektrodiagnostyczne
z użyciem metod ilościowych reobazy i chronaksji. Pomiary reobazy i chronaksji wykonano w punkcie
motorycznym mięśnia przywodziciela krótkiego kciuka  bezpośrednio przed i po magnetostymulacji. Do
analizy statystycznej wykorzystano analizę dwuczynnikową wariancji i test Fishera-Snedecora.
Wyniki. Wykazano tendencję zmniejszania się wartości reobazy zarówno w grupie magnetostymulacji, jak
i placebo. Wartości chronaksji w obu grupach pozostały na tym samym lub podobnym poziomie, jednak
różnice między obiema grupami nie były istotne statystycznie.
Wniosek. Magnetostymulacja o wartości indukcji 0,12mT nie ma istotnego wpływu na zmiany wartości
chronaksji i reobazy nerwu pośrodkowego u osób zdrowych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *