Fizjoterapia Wyniki leczenia idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa z zastosowaniem dynamicznego gorsetu SpineCor. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Skoliozy - Współczesne Zasady Diagnostyki i Kompleksowego Leczenia 27 - 28.11.2009 Warszawa - Wyniki leczenia idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa z zastosowaniem dynamicznego gorsetu SpineCor.


Aleksander Szwed, Maciej Kołban

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PAM, Szczecin

Wstęp
W zachowawczym leczeniu skrzywienia kręgosłupa zastosowanie znajdują gorsety ortopedyczne. Od niedawna poza sztywnymi konstrukcjami dostępne są tzw. gorsety dynamiczne SpineCor o elastycznej konstrukcji. Działanie ich zakłada przeniesienie sił derotujących i korygujących skrzywienie przez system taśm. Istotą tego dynamicznego gorsetu jest zachowanie ruchomości kręgosłupa, a jednocześnie uzyskanie pozycji korygującej wszystkie składowe trójpłaszczyznowej deformacji.
Celem pracy jest wczesna ocena wyników leczenia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną z zastosowaniem gorsetu dynamicznego SpineCor, według metody i dodatkowo z uwzględnieniem kryteriów podanych przez SRS.

Materiał i metody
Badaną grupę stanowiło 50 pacjentów leczonych gorsetem SpineCor z powodu idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. Wskazaniem do zastosowania gorsetu było skrzywienie kręgosłupa przekraczające 15° u pacjentów z brakiem dojrzałości układu kostnego ( test Rissera 0-3). Przy kwalifikacji chorych analizowano wyniki badania klinicznego i radiologicznego. Wykonywano badanie radiologiczne całego kręgosłupa w projekcji a-p oraz bocznej, na stojąco,- przed założeniem gorsetu, po jego założeniu oraz w okresie obserwacji, co 6 miesięcy, wykreślając kąt skrzywienia wg Cobb'a.
Za pozytywny wynik leczenia przyjęto korekcję skrzywienia lub jego stabilizację (zmiana kąta Cobb'a  +/- 5°).Za wynik negatywny uznano progresję skrzywienia powyżej 5° lub do wielkości, która wymuszała konieczność wykonania zabiegu operacyjnego.

Wyniki
W całej badanej grupie korekcję uzyskano u 24 chorych (48%), stabilizację u 14 (28%), zaś progresję skrzywienia mimo leczenia gorsetem obserwowano u 7 pacjentów (14%). W grupie badanej znalazło się 5 pacjentów (10%), u których zastosowano leczenia operacyjne z powodu szybkiej progresji krzywienia.

Wnioski:
Leczenie gorsetem SpineCor w większości przypadków stabilizuje skrzywienie kręgosłupa. Rozpoczęcie leczenia u chorych ze skrzywieniem poniżej 20° i wskaźnikiem Rissera od 0 do 3 bardzo skutecznie zapobiega progresji skrzywienia.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *