Fizjoterapia Występowanie upadków wśród mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej i ich następstwa - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

II Wiosna Z Fizjoterapią. Cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Rehabilitacja w geriatrii. Aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym. Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. - Występowanie upadków wśród mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej i ich następstwa


Małgorzata Durka1, Piotr Goworek1, Anna Słupik2, Joanna Gotlib3, Emilia Lewczuk4, Halina Cieślak5
WYSTĘPOWANIE UPADKÓW WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWSKICH DOMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH NASTĘPSTWA DLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ

1 Studenckie Koło Naukowe POZ Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła: dr n. med. Halina Cieślak
2 Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4 Zakład Rehabilitacji Instytutu Reumatologii w Warszawie
5 Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp: Celem pracy była ocena częstotliwości występowania upadków u mieszkańców czterech warszawskich domów pomocy społecznej po 65 r. ż. Analizowano również ich możliwe przyczyny i następstwa dla aktywności ruchowej badanych osób. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 222 mieszkańców (185 kobiet i 37 mężczyzn) domów pomocy społecznej w Warszawie. Wiek badanych osób wynosił co najmniej 65 lat. W badanej grupie zaobserwowano znaczne problemy ze wzrokiem, słuchem, chodzeniem i równowagą. Badanie oparte było o anonimową ankietę, zawierającą 22 pytania, które dotyczyły wystąpienia upadku, jego konsekwencji, w tym wpływu na poziom aktywności fizycznej oraz świadomości ryzyka upadku podczas wykonywania czynności życia codziennego
Wyniki: 87% badanej grupy uległo upadkowi, z czego 70% zgłosiło, że konsekwencją upadku było złamanie. Najczęściej występujące złamania to złamanie nadgarstka (32 osoby) i kości udowej (31 osób). W wyniku upadku nastąpiło istotne obniżenie aktywności fizycznej ze średniej do małej lub trybu siedzącego. Jego najczęstszą przyczyną był według badanych strach przed ponownym upadkiem, który zgłosiły 171 osoby. Sytuacją wywołującą największe poczucie zagrożenia upadkiem jest poruszanie się na zewnątrz budynku, a także po schodach. Wnioski: 1. Występowanie upadków oraz ich konsekwencji w badanej grupie było bardzo dużym problemem i dotyczyło prawie 90% badanej grupy. 2. Lęk przed upadkiem wydaje się być istotnym czynnikiem ograniczającym sprawność osób starszych i obniżającym poziom ich funkcjonowania w życiu codziennym.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *