Fizjoterapia Zadania i rola rehabilitacji przed i pooperacyjnej w leczeniu skolioz idiopatycznych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Skoliozy - Współczesne Zasady Diagnostyki i Kompleksowego Leczenia 27 - 28.11.2009 Warszawa - Zadania i rola rehabilitacji przed i pooperacyjnej w leczeniu skolioz idiopatycznych


Krzysztof Kołtowski
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Zadania i rola rehabilitacji przed i pooperacyjnej w leczeniu skolioz idiopatycznych

Wprowadzenie: Celem pracy jest krytyczna analiza różnych sposobów postępowania rehabilitacyjnego w okresie przed i pooperacyjnym w leczeniu skolioz idiopatycznych
Materiał i metody: W latach 1995-2008 leczono operacyjnie 2540 skolioz w tym 1960 idiopatycznych. W latach 1985- 2003 w I grupie pacjentów prowadzono jednolity 4 tygodniowy tok przygotowania do zabiegu operacyjnego składający się z kinezy i fizykoterapii polegający na ćwiczeniach asymetrycznych, oddechowych, kondycyjnych, ćwiczeniach w wodzie, wyciągach poziomych, grawitacyjnych, autowyciągach oraz elektrostymulacji, okładach parafinowych. W latach 2003-2008 w II grupie pacjentów nie stosowano przygotowania do leczenia operacyjnego. Analizie poddano obie grupy pacjentów oceniając wynik leczenia operacyjnego wyrażony w stopniu korekcji skoliozy oraz długości rekonwalescencji pooperacyjnej. W leczeniu pooperacyjny w obydwu grupach stosowano identyczne zalecenia rehabilitacyjne.
Wyniki: W grupie  I i II nie stwierdzono istotnej różnicy w uzyskanej operacyjnej korekcji skoliozy, która wynosiła średnio 66% ani w długości okresu rekonwalescencji mierzonej w dniach do pionizacji po zabiegu oraz długości pobytu w szpitalu oraz ocenie wydolności w step- teście i pojemności życiowej płuc.
Wnioski: Pierwotne przesłanki stosowania jednolitego toku przygotowania do leczenia operacyjnego skolioz mającego przynieść poprawę elastyczności skrzywienia oraz wydolności ogólnej w grupie I  nie zostały potwierdzone w badaniach porównawczych z grupą II. Stosowanie rehabilitacji pooperacyjnej we wczesnej fazie do 6 m-cy ograniczone jest do ćwiczeń izometrycznych i oddechowych, a od 6-12 m-cy rozszerzone o pływanie lub ćwiczenia symetrycznych w pozycjach niskich.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *