Fizjoterapia Zastosowanie automasażu w przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Zastosowanie automasażu w przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego


Sylwia Kowalska

ZASTOSOWANIE AUTOMASAŻU W PRZYGOTOWANIU
ORGANIZMU DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k. f. Dariusz Boguszewski

Wstep. Automasaż klasyczny to masaż, który wykonuje się na własnym ciele, stosując techniki zaczerpnięte
z masażu klasycznego (najczęściej zmodyfikowane). Może być stosowany jako masaż leczniczy, higieniczny,
kosmetyczny oraz sportowy. Automasaż to odmiana masażu klasycznego stosowana w procesie treningu,
odnowy  biologicznej  i  rehabilitacji  sportowców.  Celem  pracy  była  ocena  przydatności  automasażu
w przygotowaniu organizmu do wysiłku fizycznego.
Materiał i metody. Badaniami objęto 37 osób, 31 kobiet, 6 mężczyzn uczęszczających na zajęcia fitness.
Średni  wiek  badanych:  26,4  lat.  Zastosowano  dwie  formy  przygotowania  do  ćwiczeń  (standardowa
rozgrzewka oraz rozgrzewka z automasażem). Do określenia wpływu obu form zastosowano wybrane próby
sprawnościowe oceniające moc ? skok w dal z miejsca, gibkość ? skłon w przód, równowagę ? stanie
jednonóż, szybkość ? bieg z klaśnięciem, oraz wytrzymałość ? próba Ruffiera. Posłużono się następującymi
narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczna wraz z odchyleniem standardowym oraz testem U MannaWhitney'a.
Wyniki. Po zastosowaniu automasażu badani uzyskali lepsze wyniki wszystkich prób sprawnościowych.
Próba mocy: średnio 142 cm ? standardowa rozgrzewka i 149 cm ? automasaż; różnica p<0,001. Próba
gibkości: odpowiednio 1,5 i 4,2 cm; p<0,001. Próba równowagi: 0,5 i 1,18 minut; p<0,001. Próba szybkości:
29,3 oraz 32 razy; p<0,001. Próba oceniająca wytrzymałość: 9,07 i 7,25; p<0,001.
Wniosek. Automasaż jest efektywną formą przygotowania do ćwiczeń fizycznych i powinno się go częściej
stosować  w części wstępnej  zajęć  ruchowych  zarówno u osób  związanych  ze sportem zawodowo,  jak
i rekreacyjnie. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *