Fizjoterapia Zastosowanie Kinesiotapingu według Medical Taping Concept u pacjentek z bolesnym miesiączkowaniem. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Zastosowanie Kinesiotapingu według Medical Taping Concept u pacjentek z bolesnym miesiączkowaniem.


Agnieszka Prociak 
Zastosowanie Kinesiotapingu według Medical Taping Concept u pacjentek z bolesnym 
miesiączkowaniem. Doniesienie wstępne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji
Opiekun pracy: dr Grzegorz Głąb
Wstęp i cel. Częstość występowania bolesnych miesiączek (dysmenorrhoea) waha się w zależności od
badanej populacji od 3 do 90%. Wystąpienie tego schorzenia u młodych kobiet jest najczęstszą przyczyną
ograniczenia aktywności fizycznej oraz nieobecności w pracy lub szkole. Celem pracy jest ocena wpływu
interwencji niefarmakologicznej w postaci zastosowania metody kinesiotapingu na redukcję objawów
bólowych występujących podczas bolesnych miesiączek oraz poprawa komfortu życia podczas trwania
menstruacji.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 20 kobiet w wieku 23-30 lat mieszkających w Krakowie.
Wszystkie badane wypełniły: autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz McGill dotyczący bólu ?
skrócona wersja. Powyższe narzędzia badawcze zostały zastosowane w odniesieniu do dwóch kolejnych
cykli menstruacyjnych. Następnie ankietowanym zostały zaaplikowane plastry kinesio firmy Cure Tape
w okolicach odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz podbrzusza według metodyki Medical Taping Concept
(dwa lub jeden dzień przed wystąpieniem krwawienia), gdy pojawiły się dolegliwości bólowe. Po
zakończeniu menstruacji, badane ponownie zostały poproszone o wypełnienie powyższych kwestionariuszy.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań zanotowano spadek objawów bólowych u większości
badanych. Średnia bólu w skali VAS przed aplikacją plastra wyniosła 6,96 punktów, natomiast po
zastosowaniu metody kinesiotapingu zmalała do 3,83 punktów. Osiem badanych nie zaobserwowało
potrzeby zażywania leków przeciwbólowych, a kolejnych 5 badanych zredukowało dawkę o połowę.
U 3 pacjentek nie zanotowano żadnej poprawy.
Wnioski. 1. Zastosowanie kinesiotapingu może spowodować zredukowanie objawów bólowych oraz
polepszenie komfortu życia podczas trwania menstruacji. 2. Uzyskane wyniki uzasadniają podjęcie badań
w liczniejszej grupie kobiet.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *