Fizjoterapia Zastosowanie treningu wibracyjnego w fizjoterapii osób po 60 roku życia. Krytyczny przegląd - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Zastosowanie treningu wibracyjnego w fizjoterapii osób po 60 roku życia. Krytyczny przegląd


Anna Mosiołek, Katarzyna Bienias

ZASTOSOWANIE TRENINGU WIBRACYJNEGO W FIZJOTERAPII OSÓB 
PO 60 ROKU ŻYCIA. KRYTYCZNY PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA.

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii 
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski

Wstęp. Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem treningu wibracyjnego na platformach jako elementu kompleksowej rehabilitacji. Celem przeglądu piśmiennictwa jest ustalenie, na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań, w jaki sposób trening z wykorzystaniem wibracji wpływa na parametry chodu, a także mobilność, równowagę, siłę mięśni i gęstość kości osób po 60. roku życia.
Metody. Przeszukano następujące medyczne bazy danych: Pubmed, Embase i Scopus w celu odnalezienia
wiarygodnych  badań  naukowych  oceniających  wpływ  treningu  wibracyjnego  na  organizm  ludzki.
Przeszukując bazy danych posłużono się następującymi hasłami: Whole body vibration elderly, Whole body
vibration therapy elderly, Whole body vibration training elderly, Whole body vibration exercise elderly,
Vibrational therapy elderly, Vibrational training elderly, Vibrational exercises elderly. Odnalezione artykuły,
spełniające kryteria wyszukiwania, zostały ocenione z wykorzystaniem skali jakości metodologicznej Pedro.
Wyniki. Z  odnalezionych  151  artykułów  18  spełniło  kryteria  wyszukiwania.  Odrzucone  artykuły  były
źródłami wtórnymi lub nie były związane z obszarem poszukiwań. Dwa artykuły wykazały się wysoką
jakością metodologiczną, 8 umiarkowaną oraz 8 niską. Pierwsze badanie o wysokiej jakości metodologicznej
dotyczyło wpływu wibracji całego ciała na gęstość kości, natomiast drugie oceniało jej wpływ na wydolność
czynnościową mięśni, m. in.: ich siłę i szybkość skurczu.
Wnioski. 1.  Większość  opublikowanych  badań  dotyczących  wpływu  wibracji  całego  ciała  na  różne
parametry czynnościowe u osób starszych jest mało wiarygodna, gdyż wykazuje umiarkowaną lub niską
jakość  metodologiczną.  2.  Istnieje  potrzeba  prowadzenia  wiarygodnych  badań  naukowych  na  temat
skuteczności  treningu  wibracyjnego  osób  starszych  wykonywanych  ściśle  z  metodologią  zgodną  z
paradygmatem EBM.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *