Fizjoterapia Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjentów z powikłaniami oddechowo-ruchow - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii. Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjentów z powikłaniami oddechowo-ruchow


Daniel Karaszewski, Radosław Wilimski, Romuald Cichoń

Złożona rehabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym u pacjenta z powikłaniami oddechowo-ruchowymi. Opis przypadku.
Odział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny - studia zaoczne II stopnia
Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM

Planowanie i zastosowanie rehabilitacji kardiochirurgicznej po pomostowaniu aortalno-wieńcowym w oparciu o standardy w przebiegu stwardnienia rozsianego i astmy  uwzględnienie ograniczeń oddechoworuchowych. W doniesieniu opisano przypadek 47 letniego mężczyzny po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z niewydolnością serca wg NYHA II i stanem po zawale serca. Choroby współtowarzyszące: SM, astma, żylaki przełyku, WZW typu C, nadciśnienie tętnicze. Rehabilitacja kardiochirurgiczna odbiegała od standardów pod względem czasu i intensywności jej przebiegu (wpływ stwardnienia rozsianego). Okres pobytu szpitalnego charakteryzował się odmiennymi możliwościami ruchowymi i wydolnościowymi. Pacjent stabilny krążeniowo i oddechowo z raną zagojoną, z ruchomością na poziomie sprzed operacji został wypisany w 17 dobie z dalszymi zaleceniami. Przedstawiony przypadek z punktu widzenia rehabilitacji wymagał szczególnego uwzględnienia współistniejących dolegliwości: stwardnienia rozsianego oraz astmy, które miały istotny wpływ na przebieg rehabilitacji kardiochirurgicznej. Niemożność dawkowania wysiłku fizycznego zgodnie z sadami postępowania po tego typu operacjach spowodowała wydłużenie okresu rehabilitacji szpitalnej. Niemniej jednak stosując zróżnicowane działanie fizjoterapeutyczne osiągnięto cele stawiane przed rozpoczęciem rehabilitacji kardiochirurgicznej.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *