Fizjoterapia Znaczenie rehabilitacji oddechowej u pacjentów leczonych radykalnie z powodu raka przełyku - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Znaczenie rehabilitacji oddechowej u pacjentów leczonych radykalnie z powodu raka przełyku

http://www.fizjoterapiaonline.pl/_galeria/teksty/thb/708de0f62b751c5b4a3f22cb58d25908.jpg
Magdalena Nowak

Znaczenie rehabilitacji oddechowej u pacjentów leczonych radykalnie z powodu raka przełyku

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy II Katedrze Rehabilitacji UM w Łodzi
Opiekun Koła: dr n. med. Anna Puzder
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
Opiekun pracy: dr hab. n. med. prof. UM Józef Kozak

Wstęp: Radykalne leczenie raka przełyku jest związane z wysokim ryzykiem powikłań pooperacyjnych. Obecnie powikłania płucne są główną przyczyną śmierci pacjenta po resekcji przełyku. Najskuteczniejszym sposobem ich zapobiegania jest wczesne wdrożenie fizjoterapii oddechowej. Celem pracy jest określenie znaczenia rehabilitacji oddechowej u pacjentów leczonych radykalnie z powodu raka przełyku.
Materiał i metody: Przebadano 7 pacjentów Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi, poddanych resekcji przełyku z powodu nowotworu w okresie październik- grudzień 2009 r. U pacjentów przed zabiegiem, 7 dni i miesiąc po zabiegu wykonano badanie spirometryczne i saturacji krwi, ocenę stanu ogólnego i jakości życia. W okresie pooperacyjnym pacjenci wykonywali ćwiczenia oddechowe torem przeponowym, efektywnego kaszlu ze stabilizacją rany pooperacyjnej oraz ogólnousprawniające. Każdy pacjent otrzymał broszurkę z zestawem ćwiczeń do wykonywania w domu.
Wyniki: Średnia ocena ogólnego stanu zdrowia i jakości życia pacjenta wg EORTC QLQ-C30 wynosiła przed i po operacją średnio 4 na 7. Ocena jakości życia wg Quality of Life Uniscale była najniższa w okresie 7 dni po operacji, a najwyższa miesiąc po zabiegu. U większości pacjentów stan ogólny miesiąc po operacji był lepszy niż przed operacją. U 3 pacjentów wartość parametru FEV1 uległa obniżeniu w okresie miesiąca po zabiegu. Porównując wartość wskaźnika Tiffeneau przed i miesiąc po operacji, u 6 osób nastąpiła poprawa. U 5 osób nastąpił spadek parametru PEF oraz MEF50 w okresie miesiąca po zabiegu.
Wniosek. Rehabilitacja oddechowa jest bardzo ważnym elementem usprawniania pacjenta po radykalnym zabiegu chirurgicznym i wpływa korzystnie na poprawę parametrów oddechowych, jakość życia i stan ogólny.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *