Fizjoterapia Znajomość pojęć telemedycyny i telerehabilitacji wśród studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Znajomość pojęć telemedycyny i telerehabilitacji wśród studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Dominika Cabaj1, Bożena Glinkowska2, Wojciech Glinkowski3
ZNAJOMOŚĆ POJĘĆ TELEMEDYCYNY I TELEREHABILITACJI WŚRÓD STUDENTÓW
ODDZIAŁU FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski
2 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Prezes Polskiego Towarzystwa Telemedycyny
Wstęp. Rozwój technologii informacyjnych i komputeryzacja spowodował wzrost zainteresowania usługami dostępnymi na odległość zarówno wśród pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Zastosowanie technik telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w środowisku medycznym powoduje zwiększenie możliwości dotarcia z opieką medyczną do potrzebujących pacjentów. Jednak niewiele wiadomo na temat postrzegania przez przyszłych adeptów nauk medycznych nowych opcji świadczenia usług zdrowotnych. Celem pracy była ocena wiedzy studentów Oddziału Fizjoterapii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat usług telemedycznych i ich zastosowania w rehabilitacji medycznej. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 117 studentów fizjoterapii OF II WL WUM, w tym 39 studentów I roku, 48 studentów II roku i 30 studentów III roku. Badanie polegało na wypełnieniu anonimowej, autorskiej ankiety. Pytania dotyczyły głównie: znajomości zagadnień z zakresu telemedycyny, telerehabilitacji oraz postrzegania możliwości ich wykorzystania w opiece zdrowotnej. Wyniki. Stwierdzono, że z pojęciem telemedycyny spotkało się: 38% studentów I roku, 48% II roku i 70% III roku. Jednakże, tylko 18% wszystkich ankietowanych zna bardzo dobrze to pojęcie. Jedynie 3% studentów fizjoterapii nie spotkało się z pojęciem telemedycyny. Potrzebę wprowadzenia usług telemedycznych w polskiej ochronie zdrowia zadeklarowało 71% studentów I roku, 91% II roku i 99% III roku. Pojęcie telerehabilitacji poznało 10% studentów I roku, 31% II roku i 26% III roku. Tylko 33% wszystkich studentów deklaruje wykorzystanie telerehabilitacji w przyszłości. Wnioski. 1. Przeprowadzone wśród studentów fizjoterapii badania uwidoczniły słabą znajomość zagadnień związanych z telerehabilitacją, lepszą w zakresie telemedycyny. 2. Istnieje potrzeba wprowadzenia do obowiązkowych zajęć dydaktycznych dla kierunku Fizjoterapia zagadnień związanych z telerehabilitacją.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *