Fizjoterapia Życie po amputacji - samoocena sprawności i wyników rehabilitacji przez osoby w podeszłym wieku - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Życie po amputacji - samoocena sprawności i wyników rehabilitacji przez osoby w podeszłym wieku


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Iwona Boś1, Marzena Pomaska1, Katarzyna Broczek2
ŻYCIE PO AMPUTACJI - SAMOOCENA SPRAWNOŚCI I WYNIKÓW REHABILITACJI
PRZEZ OSOBY W PODESZŁYM WIEKU PO AMPUTACJI KOŃCZYNY DOLNEJ

1 Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe przy Klinice Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wstęp. Rehabilitacja chorych po amputacji w podeszłym wieku jest szczególnym wyzwaniem ze względu na współistnienie wielu chorób i ograniczone możliwości adaptacyjne. Celem pracy była ocena problemów w życiu codziennym, odniesienia do własnej sprawności i oczekiwań związanych z rehabilitacją u osób w podeszłym wieku po przebytej amputacji kończyny dolnej. Materiał i metody. Dwunastoosobową grupę badaną stanowili pacjenci po amputacji kończyny dolnej hospitalizowani w Oddziale Leczenia i Rehabilitacji Infekcyjnych Schorzeń Narządu Ruchu Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie. W tej grupie osiem osób stanowili pacjenci w wieku co najmniej 60 lat, z których sześć przebyło amputację na poziomie uda a dwie na poziomie podudzia. Metodą badawczą była rozmowa z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Prezentowane dane stanowią wstępne wyniki badania rozpoczętego w lutym 2009 r. Wyniki. Wśród osób w wieku - 60 lat przyczyną amputacji w sześciu przypadkach była miażdżyca, w dwóch cukrzyca. Połowa z badanych zgłaszała występowanie bólu przewlekłego, a największym problemem w ich życiu codziennym, oprócz przemieszczania się, jest kąpiel. Połowa badanych pacjentów w podeszłym wieku odczuwała trudności w korzystaniu z protezy kończyny dolnej, natomiast wszyscy pozytywnie ocenili efekty rehabilitacji i byli zadowoleni ze swojej obecnej sprawności fizycznej. Wnioski. 1. Ważnymi problemami po amputacji kończyny dolnej są: trudności w utrzymaniu czystości ciała oraz ból i trudności w korzystaniu z protezy. 2. Celem oceny zadań stojących przed rehabilitacją tej grupy pacjentów konieczne są dalsze badania porównujące liczniejsze grupy pacjentów w różnym wieku.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *