Fizjoterapia Aktywność fizyczna mieszkańców województwa lubelskiego - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Aktywność fizyczna mieszkańców województwa lubelskiego


Piotr Turmiński1
, Robert Latosiewicz2
, Tomasz Zawiślak1
, Krzysztof Sokołowski2
Aktywność fizyczna mieszkańców województwa lubelskiego
1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Opiekun Koła: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher
2 Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wstęp. Wysiłek fizyczny wpływa mobilizująco na organizm i prowadzi do pozytywnych zmian w obrębie
poszczególnych układów. Aktywność fizyczna należy do najistotniejszych czynników wpływających na
zdrowie i jakość życia. Celem pracy było określenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców
województwa lubelskiego z uwzględnieniem zmiennych takich jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz
wykonywany zawód.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono metodą ankietową. Do oceny aktywności fizycznej
respondentów użyto Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). Respondentami
było 420 aktywnych zawodowo mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 18-65 lat.
Wyniki. Wiek w sposób istotny statystycznie wpływał na poziom aktywności fizycznej (p<0,05). Aktywność
fizyczną na wysokim poziomie wykazało 90% respondentów do 30 roku życia oraz 22% po 30 roku życia.
Osoby z aktywnością fizyczną na poziomie umiarkowanym stanowiły 10% respondentów poniżej 30 roku
życia. Ten sam poziom aktywności uzyskało 78% ankietowanych po 30 roku życia. W żadnej z grup
wiekowych nie było osób z niskim poziomem aktywności. Stwierdzono istotne statystycznie zależności
między poziomem aktywności fizycznej a płcią (p<0,05). Nie odnotowano statystycznie istotnych różnic
między poziomem aktywności fizycznej a miejscem zamieszkania respondentów (p>0,05). Analiza wyników
wykazała istotną statystycznie zależność między rodzajem wykonywanego zawodu a aktywnością fizyczną
(p<0,05).
Wnioski. 1. Aktywność fizyczna mieszkańców województwa lubelskiego znajduje się na dobrym poziomie.
2. Wiek determinuje poziom wykonywanej aktywności fizycznej. Wysoki poziom aktywności jest
charakterystyczny dla ludzi przed 30 rokiem życia.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *