Fizjoterapia Algometr jako subiektywna ocena progu bólowego. Przegląd literatury oraz wykorzystanie badań - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Algometr jako subiektywna ocena progu bólowego. Przegląd literatury oraz wykorzystanie badań


Joanna Piotrkowicz, Ewelina Woźniak, Szymon Wyszyński, Piotr Federowicz
Algometr jako subiektywna ocena progu bólowego.
Przegląd literatury oraz wykorzystanie badań własnych
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Kinezjologii Katedry Fizjoterapii, ŚUM w Katowicach 
Opiekun Koła: dr n. med. Anna Brzęk 
Wstęp. Badanie progu bólowego zawsze stanowiło poważny problem w badaniach naukowych, z uwagi na
jego subiektywizm. Najbardziej rozpowszechnioną skalą do oceny bólu jest wzrokowo-analogowa skala
VAS. Algometr do tej pory używany był sporadycznie. Celem pracy była ocena skuteczności i przydatności
algometru wykorzystywanego do subiektywnego badania progu bólowego ? porównano w niej wyniki badań
różnych autorów oraz wyniki badań własnych. 
Materiały i metody. Badaniami objęto 60 studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu w wieku od 18 do 24. U każdej osoby badanej dokonano 3 pomiarów progu bólowego
z zastosowaniem algometru FORCE TEN FDX firmy Wagner na wysokości stawu międzypaliczkowego
bliższego na obu kończynach górnych. W opracowaniu wyników wykorzystano program Statistica 8.0. Do
analizy statystycznej zastosowano Test Tukeya.
W badaniach porównano wyniki badań własnych z wynikami autorów opisujących zastosowanie algometru. 
Wyniki. Z badań własnych wynika, iż powtarzane pomiary progu bólowego są do siebie zbliżone lecz nie
zawsze powtarzalne. 
Z przeglądu badań z wykorzystaniem algometru wynika, iż, algometr jest obiektywnym przyrządem
służącym do oceny progu bólowego oraz analizy postępu terapii, a także porównywania skuteczności
działania różnych zabiegów u pacjentów z określonymi jednostkami chorobowymi.
Wnioski. 1. Algometr jest łatwym w obsłudze urządzeniem pozwalającym sprawnie i obiektywnie dokonanie
oceny progu bólowego i może służyć również jako obiektywna, skuteczna ocena postępów terapii. 2. Pomiar
progu bólowego powinien być powtórzony kilkakrotnie w celu obiektywizacji wyniku. 3. Przed pomiarem
właściwym należy zaznajomić pacjenta ze sprzętem i wykonać kilka prób aby pacjent dokładnie wiedział
kiedy i w jaki sposób ma poinformować badacza o pojawieniu się bólu. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *