Fizjoterapia Analiza różnych technik rzutów polskich zawodników w Goalball - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Analiza różnych technik rzutów polskich zawodników w Goalball


Kamil Chołuj1,2, Justyna Chmiel1,2, Józef Krzak2, Piotr Majcher2

Analiza różnych technik rzutów polskich zawodników trenujących Goalball

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii
Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Majcher
2Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp. Ogromne problemy poznawcze oraz ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się powodują, iż zaburzenie widzenia jest aktualnie najczęstszą przyczyną ograniczenia aktywności fizycznej tych osób. Goalball jest grą zespołową przeznaczoną dla osób niewidomych i słabo widzących. Celem pracy jest analiza technik rzutów, która ma ukazać, jakie techniki rzutów są najczęściej stosowane przez polskich zawodników grających w goalball oraz w jakim stopniu są one skuteczne.
Materiał i metody. Materiału do badań dostarczyły protokoły meczowe z II Turnieju Mistrzostw Polski Niewidomych w Goalball. Turniej ten odbył się w Lublinie w hali sportowej "START" mieszczącej się przy al. Piłsudskiego 22 w dniach 17-18 maja 2008 roku.
Wyniki. Podczas meczy strzelono 218 bramek. Średnio podczas meczu padło około ośmiu bramek. Rzuty zakończone bramką stanowiły 11% wszystkich rzutów. Bramki zdobyte po wykonaniu rzutu z obrotu stanowiły 25% (55) goli strzelonych w rozgrywkach, a ich skuteczność wynosiła 11%. Aż 73% bramek (159) zdobyto w wyniku oddania rzutów z rozbiegu po prostej. Skuteczność tego rodzaju rzutów, podobnie jak w przypadku rzutów z rozbiegu po prostej, również wynosiła 11%. Pozostałe 2% (4) goli uzyskano po wykonaniu rzutu z miejsca.
Wnioski. 1. Podczas rozgrywek badani zawodnicy wykorzystywali wszystkie techniki rzutów, a ich skuteczność była porównywalna i proporcjonalna do procentowej liczby oddanych rzutów. 2. Technika rzutu z obrotu jest trudna, mimo to jej skuteczność jest porównywalna do skuteczności rzutów z rozbiegu
po prostej. Pomimo większej skali trudności w porównaniu z innymi technikami, rzut z obrotu jest stosowany w rozgrywkach ogólnopolskich Goalball (25%)

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *