Fizjoterapia Analiza występowania przyczyn zaburzeń równowagi i ich wpływ na aktywność ruchowa u osób po 65 roku - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

II Wiosna Z Fizjoterapią. Cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Rehabilitacja w geriatrii. Aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym. Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. - Analiza występowania przyczyn zaburzeń równowagi i ich wpływ na aktywność ruchowa u osób po 65 roku


Małgorzata Fryszkowska1, Marcin Plenzler1, Anna Rak1, Anna Mosiołek1, Anna Mierzwińska1,
Anna Słupik2
ANALIZA WYSTĘPOWANIA PRZYCZYN ZABURZEŃ RÓWNOWAGI I ICH WPŁYW
NA AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ U OSÓB PO 65 ROKU ŻYCIA

1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski
2 Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wstęp: Zaburzenia równowagi stają się coraz większym problemem wśród osób po 65 roku życia, ze względu na złożony proces zwyrodnieniowy dotyczący praktycznie wszystkich elementów zmysłu równowagi, jak i chorób związanych z wiekiem, takie jak: choroby układu krążenia, narządu ruchu i układu nerwowego. Celem prowadzonych badań była analiza częstości występowania zaburzeń równowagi u osób po 65 roku życia, ocena wpływu tej dysfunkcji na aktywność ruchową oraz próba wykrycia prawdopodobnych ich przyczyn. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono losowo wśród 84 osób powyżej 65 r.ż. (49 kobiet, 39 mężczyzn). Badanie oparte zostało o ankietę zawierającą 31 pytań. Wyniki: Wśród 74% badanych osób w przeszłości pojawiły się zaburzenia równowagi, z tego 68% zgłaszało aktualnie takie objawy a 48% z nich twierdziło, że występowanie tych dysfunkcji ma znaczny wpływ na ich aktywność ruchową. Najczęstszymi objawami towarzyszącymi zaburzeniom równowagi były bóle głowy i stanowiły 33% zgłaszanych objawów oraz uczucie wirowanie otoczenia - 29%. Wśród 76% osób cierpiących na zaburzenia równowagi odnotowano dolegliwości laryngologiczne, wśród 88% dolegliwości kardiologiczne a u 26% neurologiczne. Aż 97% badanych zgłaszało dolegliwości bólowe ze strony układu ruchu, a 81% miało problemy ze wzrokiem. Prawie 97% badanych przyjmowało przewlekle leki mogące wpływać na występowanie zaburzeń równowagi. Wnioski: 1. Występowanie zaburzeń równowagi stanowiło w badanej grupie istotny problem znacznie wpływający na poziom aktywności ruchowej. 2. Najczęstszą przyczyną zaburzeń równowagi w opinii badanych były dolegliwości bólowe ze strony układu ruchu, a także choroby układu krążenia i przewlekłe przyjmowanie leków. 3. Na podstawie przeprowadzonych badan ankietowych wydaje się że najważniejszym elementem profilaktyki i leczenia zaburzeń równowagi w grupie osób starszych jest leczenie chorób podstawowych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *