Fizjoterapia Analiza zależności pomiędzy skocznością a szczytowym momentem siły u zawodniczek i zawodników piłki - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Analiza zależności pomiędzy skocznością a szczytowym momentem siły u zawodniczek i zawodników piłki


Łukasz Kaleńczuk1, Łukasz Kamiński1, Mariusz Hernik2, Aleksandra Jaruszewska2

Analiza zależności pomiędzy skocznością a szczytowym momentem siły u zawodniczek i zawodników piłki nożnej

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapeutów "CREATUS" przy Zakładzie Fizjoterapii, PWSZ w Pile
Opiekun Koła: dr Monika Grygorowicz
2Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji "Terapia PLUS" w Szczecinie

Wstęp. Celem pracy była ocena korelacji pomiędzy skocznością a szczytowym momentem siły mięśniowej mierzonym w warunkach izokinetycznych w grupie piłkarek i piłkarzy nożnych. W ten sposób przeanalizowano zależność pomiędzy testami wykonywanymi w warunkach izokinetycznych (izolowanych) a pracą w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Materiał i metody. Badaniami objęto dwie grupy: 14 kobiet (wiek: 20??1,90 lat; wzrost: 168?4,32 cm; masa ciała: 59?8,64 kg) i 14 mężczyzn (wiek: 24?2,38 lat; wzrost: 184?6,47 cm; masa ciała: 79?5,97 kg). Do pomiaru szczytowego momentu siły mięśniowej użyto dynamometru izokinetycznego Biodex System 4 Pro. Pomiar zarejestrowano dla prędkości 60°/s; wykonano 4 powtórzenia ruchu zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym dla kończyny dolnej prawej i lewej. Wyniki przeliczono na kilogram masy ciała. Skoczność zmierzono za pomocą funkcjonalnego testu skoczności. Najlepsze wyniki przeliczono na centymetr wysokości ciała.
Wyniki. Średnie wartości szczytowego momentu siły w przeliczeniu na kilogram masy ciała wyniosły: 1,90 Nm/kg dla kończyny dolnej prawej i 1,87 Nm/kg dla kończyny dolnej lewej w przypadku kobiet. U mężczyzn uzyskano odpowiednio 2,47 i 2,62 Nm/kg. Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy skocznością a szczytowym momentem siły, liczony dla całej grupy 28 piłkarek i piłkarzy, wyniósł 0,76 dla lewej i 0,79 dla prawej strony, co świadczy o bardzo dużej dodatniej zależności mierzonych parametrów.
Wniosek. Diagnostyka izokinetyczna i funkcjonalne testy skocznościowe mogą być wymiennie stosowane w ocenie przygotowania motorycznego zawodniczek i zawodników piłki nożnej.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *