Fizjoterapia Badania przesiewowe dzieci i młodzieży w celu wykrycia skoliozy - ocena wiedzy i opinia rodziców. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Badania przesiewowe dzieci i młodzieży w celu wykrycia skoliozy - ocena wiedzy i opinia rodziców.


Anna Klepacka

Badania przesiewowe dzieci i młodzieży w celu wykrycia skoliozy - ocena wiedzy i opinia rodziców. Doniesienie wstępne.

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii
i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Piotr Majcher

Wstęp. Celem pracy była weryfikacja wiedzy rodziców o skoliozie i badaniach przesiewowych w celu
wykrycia skoliozy, zebranie opinii i oczekiwań odnośnie ich prowadzenia oraz chęci i sposobie edukacji
w tym kierunku.
Materiał i metody. Zbadano losowo 57 osób (46 kobiet i 11 mężczyzn) w Zespole Szkół nr 1 w Opolu
Lubelskim. Badanie przeprowadzono wśród rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej i w I klasie
gimnazjum. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety audytoryjnej, składającej się z 25
pytań. Do analizy uzyskanych wyników posłużyły statystyki podstawowe programu STATISTICA 9.
Wyniki. 11% badanych rodziców znało prawidłową definicję skoliozy. 58% badanych uważa, że rodzic jako
pierwszy zauważa wadliwą postawę dziecka. Tylko 40% respondentów odpowiadało na pytania związane
z wykonywaniem badań przesiewowych. Grupa ta czerpie informacje głównie z mediów (39%), 74% uważa,
że zna sposób wykonywania badania, dla 71% badanych z tej grupy ten sposób jest standardową procedurą
wykonania badania. Z 43 osób odpowiadających w III części kwestionariusza, 72% uznało, że najlepiej
badanie przeprowadziłby lekarz, 49% ankietowanych uważa, że badanie powinno odbywać się w przychodni,
a dla 47% badanie jest obowiązkowe. 53% wszystkich ankietowanych chce otrzymywać informacje
dotyczące skoliozy, głównie w postaci broszur i ulotek (65%).
Wnioski. 1. Badana grupa rodziców posiada ogólną wiedzę ma temat skoliozy. 2. Znacznie mniejsza jest
znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem badań przesiewowych. 3. Przedstawione opinie
rodziców wskazują na większe zaufanie dla wykonywania badań przez lekarza w przychodniach lub
szkołach. Większość rodziców chciałoby decydować o udziale swoich dzieci w badaniu. 4. Rodzice
wykazują zainteresowanie zdobywaniem informacji odnośnie leczenia i profilaktyki skolioz, głównie
w formie ulotek i broszur przygotowanych o tym zagadnieniu.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *