Fizjoterapia Biochirurgia w leczeniu operacyjnym chondropatii stawu kolanowego i skokowego - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

X Jubileuszowy Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych. Warszawa 19-20 listopada 2010 r. - Biochirurgia w leczeniu operacyjnym chondropatii stawu kolanowego i skokowego


Jan Skowroński
Klinika Ortopedii i Traumatologii USK w Białymstoku

Biochirurgia w leczeniu operacyjnym chondropatii stawu kolanowego i skokowego

Wstęp
Do biologicznych metod naprawy chrząstki zaliczamy przeszczepy chrzęstno-kostne lub rekonstrukcje z użyciem autologicznych chondrocytów lub mezenchymalnych komórek macierzystych. W obu przypadkach, zarówno przeszczep, jak i regenerat chrząstki (z hodowli chondrocytów lub komórek macierzystych) musi zintegrować się z otoczeniem i wejść w obrót metaboliczny. 
Celem pracy jest przedstawienie biologicznych metod rekonstrukcji chrząstki i towarzyszących uszkodzeń więzadłowych oraz wyników leczenia chondropatii stawu kolanowego i skokowego.
Materiał i metody Materiał kliniczny stanowiły 102 stawy kolanowe i 18 stawów skokowych, gdzie ubytki chrząstki rekonstruowano w zależności od wielkości. W dużych ubytkach: 4 ? 16 cm2 rekonstruowano tkankę chrzęstną za pomocą komórek macierzystych.  Natomiast małe ubytki: 2 ? 3 cm2 za pomocą przeszczepów mozaikowych.
Wyniki
Wyniki rekonstrukcji chrząstki w skali Linsholma, jak i skali ICRS po 5 latach nie odbiegały od wyników rekonstrukcji za pomocą autologicznych chondrocytów prezentowanych przez innych autorów. Odnotowano ponad 90% wyników dobrych i bardzo dobrych.
Dodatkowo przedstawiono możliwości wsparcia naprawy więzadeł (towarzyszących uszkodzonej chrząstce) poprzez ostrzykiwanie żelem płytkowo-leukocytarnym (więzadła krzyżowe, ścięgna Achillesa).
Wnioski
1. Rekonstrukcje chrząstki z użyciem mezenchymalnych komórek macierzystych są skuteczną metodą leczniczą, szczególnie w dużych ubytkach chrzęstnych i chrzęstno-kostnych.
2. Czynniki wzrostowe zawarte w żelu bogatopłytkowym mogą stanowić istotne wsparcie rekonstrukcji więzadeł.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *