Fizjoterapia Kogo łupie w kręgosłupie? - Analiza występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Kogo łupie w kręgosłupie? - Analiza występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.
 
Anna Mierzwińska1, Anna Mosiołek1, Anna Słupik2
 1. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 2. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
  • Wstęp. Bóle kręgosłupa, nie tylko krzyża, uznaje się za schorzenie cywilizacyjne i łączy się je przede wszystkim z pozycjami przymusowymi związanymi z sedentaryjnym trybem życia. Celem pracy była analiza występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa w zależności od miejsca zamieszkania i rodzaju wykonywanej pracy.
  • Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 134 losowo wybranych osób, z czego analizie poddano odpowiedzi 128 osób, u których kiedykolwiek pojawił się ból w obrębie kręgosłupa (68 to mieszkańcy Warszawy, natomiast 60 pochodziło z obszarów wiejskich). W grupie badanej, składającej się z 72 kobiet i 56 mężczyzn, wyodrębniono trzy przedziały wiekowe (poniżej 40 lat, 40-65lat oraz 65lat i więcej). W pracy wykorzystano anonimową, autorską ankietę zawierającą 26 pytań.
  • Wyniki. Mieszkańcy miasta najczęściej zgłaszali dolegliwości odcinka szyjnego (36%) i lędźwiowo krzyżowego (40%). Natomiast, osoby z terenów wiejskich zgłaszały przeważnie bóle dolnego odcinka kręgosłupa (87%). W obu grupach w wyniku tych dolegliwości znacznie zmniejszyła się liczba osób cechujących się aktywnością dużą i średnią, a wzrosła liczba osób prowadzących siedzący tryb życia. Przeważający odsetek respondentów obu grup uważał, że rehabilitacja może być skutecznym sposobem leczenia schorzeń kręgosłupa. Odpowiednio 97% i 83% badanych wzięłoby udział w zajęciach rehabilitacyjnych.
  • Wnioski.
   • Odcinkowa lokalizacja dolegliwości bólowych kręgosłupa była w badanej grupie zależna od miejsca zamieszkania.
   • Bóle kręgosłupa były uwarunkowane rodzajem wykonywanej pracy.
   • W badanej grupie dolegliwości bólowe w sposób istotny wpłynęły na obniżenie aktywności ruchowej.
   • Przeważająca część badanych miała świadomość potrzeby rehabilitacji w leczeniu schorzeń kręgosłupa.
   • Większość ankietowanych wyraziła chęć udziału w zajęciach rehabilitacyjnych. Świadomość potrzeby rehabilitacji wśród mieszkańców terenów wiejskich była zaskakująco wyższa od spodziewanej.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *