Fizjoterapia Ocena jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych operacyjnie - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Skoliozy - Współczesne Zasady Diagnostyki i Kompleksowego Leczenia 27 - 28.11.2009 Warszawa - Ocena jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych operacyjnie


Bożena Gorzkowicz 1, Maciej Kołban 2, Zbigniew Szych 3
1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego PAM Szczecin
2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PAM Szczecin
3 Zakład Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia PAM Szczecin

Ocena jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych operacyjnie

Wstęp
Leczenie operacyjne skoliozy idiopatycznej dotyczy przypadków z największą deformacją kręgosłupa i klatki piersiowej oraz progresją pomimo stosowanego leczenia zachowawczego. Ocena jakości życia jest oceną własnej sytuacji życiowej, dokonanej w określonym czasie i uwzględniającej przyjętą przez jednostkę hierarchię wartości. Celem pracy jest ocena jakości życia u chorych poddanych operacji oraz sprawdzenie zależności pomiędzy jakością życia a parametrami oceny radiologicznej i parametrami socjodemograficznymi.
Materiał i metoda.
Badanie z użyciem standaryzowanego narzędzia SRS -22 HRQL przeprowadzono
w dwóch niezależnych grupach chorych leczonych operacyjnie w Klinice Ortopedii Dziecięcej PAM w Szczecinie. W pierwszej grupie dokonano trzykrotnej oceny poziomu jakości życia u 35 chorych. Drugą grupę stanowiło 52 chorych po minimum dwu latach od operacji.
Wyniki
W ocenie sprawności fizycznej stwierdzono spadek wartości ocen poziomu sprawności fizycznej proporcjonalnie do czasu, który upłynął od zabiegu operacyjnego. Odnotowano wyższy poziom dolegliwości bólowych w ocenie powyżej 2 lat od zabiegu. Analiza wyników oceny zdrowia psychicznego wskazuje na pogorszenie proporcjonalnie do długości czasu, który upłynął od zabiegu operacyjnego. Brak różnicy istotnej statystycznej dla ocen dokonywanych w zakresie obrazu własnego ciała oraz satysfakcji z leczenia.
Wnioski
1.Operacyjna korekcja skoliozy wpływa pozytywnie na poprawę obrazu własnego ciała przez chorych i wykazuje wysoką ocenę satysfakcji z leczenia operacyjnego.
2.Nie stwierdzono zależności pomiędzy ogólnym poziomem jakości życia
a wcześniejszym postępowaniem zachowawczym
3.Trudności w zakresie oceny sprawności fizycznej, zaburzenia zdrowia psychicznego oraz nasilenie bólu dotyczą osób zamieszkujących wieś i małe miasta oraz sygnalizujących problemy socjalno ekonomiczne.
4.Wielkość stopnia korekcji kręgosłupa w odcinku piersiowym wpływa na wzrost jakości życia szczególnie w zakresie ocen późnych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *