Fizjoterapia Ocena stopnia nasilenia patologicznego zmęczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym na postawie - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Ocena stopnia nasilenia patologicznego zmęczenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym na postawie


Aleksandra Dobek1, Wojciech Garczyński1,2, Monika Zawadka3, Stanisław Krajewski4

OCENA STOPNIA NASILENIA PATOLOGICZNEGO ZMĘCZENIA
U PACJENTÓW ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM NA POSTAWIE 
ZMODYFIKOWANEJ SKALI ODDZIAŁYWANIA ZMĘCZENIA - MFIS
1
 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Opiekun Koła: dr. hab. n. med. Wojciech Hagner, prof. UMK
2
 Studenckie Koło Naukowe Turystyki Uzdrowiskowej i SPA, Wydział Turystyki i Geografii,
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Opiekun Koła: dr. hab. med Walery Żukow, prof. WSG
3
 Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
4
 Katedra Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp. Zmęczenie definiowane jako subiektywne odczuwanie braku energii lub uczucie wyczerpania często
towarzyszy Sclerosis multiplex (SM). Celem pracy była ocena oddziaływania patologicznego zmęczenia na
stan czynnościowy pacjentów z SM.
Materiały i metody. Badaniu poddano grupę 137 osób z SM w wieku od 22 do 79 (49,7?11,4) lat. Badania
przeprowadzono na terenie NZOZ Centrum Rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w Bornym  Sulinowie.  Pacjenci  zostali  ocenieni  wg  Rozszerzonej  Skali  Niewydolności  Ruchowej  (Expanded
Disability Status  Scale  ? EDSS).  Do oceny zmęczenia  wykorzystano kwestionariusz  Modified  Fatigue
Impact  Scale  (MFIS).  Otrzymane  wyniki  porównano  ze  stopniem  niesprawności  wg  skali  EDSS.  Do
opracowania danych empirycznych posłużono się: średnią arytmetyczną i odchyleniem standardowym.
Wyniki. Oddziaływanie zmęczenia na funkcje fizyczne występowało u 55,5% badanych, na funkcje poznawcze  u  43,1  a  na  funkcje  psycho-społeczne  u  41,6%.  Wg  MFIS  zmęczenie  pojawia  się  rzadko  13,9%
badanych, czasami u 51,1% , często u 32,8%, prawie zawsze u 2,2%. Wartości średnie uzyskanych punktów
w kwestionariuszu MFIS były zawsze wyższe u mężczyzn niż u kobiet. Wartości uzyskane w poszczególnych częściach kwestionariusza MFIS, jak i ocena całościowa zmęczenia, rosły wraz ze stopniem niesprawności  wg  skali  EDSS.  Największą  korelacje  wykazano między skala  EDSS  a  częścią  kwestionariusza
oceniającą funkcje fizyczne.
Wnioski.  1. Stwierdzono najczęstszy wpływ zmęczenia na funkcje fizyczne. 2. Zmęczenie w wymiarze
ogólnym, z różnym nasileniem, dotyczy każdego pacjenta z SM. 3. Stopień oddziaływania zmęczenia wg
skali MFIS rośnie wraz ze stopniem niesprawności wg skali EDSS.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *