Fizjoterapia Ocena wpływu treningu równoważnego z wykorzystaniem tarczy balansowej oraz treningu równoważnego - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Ocena wpływu treningu równoważnego z wykorzystaniem tarczy balansowej oraz treningu równoważnego


Ocena wpływu treningu równoważnego z wykorzystaniem tarczy balansowej oraz treningu
równoważnego z wykorzystaniem poduszki sensomotorycznej na stabilność postawy ciała
The assessment of an impact of the balance training with the use of a balance board and the balance training
with the use of a balance pad on postural stability
Czop A.1, Dziuba D.1, Rajfur K.2, Ptaszkowski K.2
1SKN Fizjoterapii Klinicznej, Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
2SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: platforma stabilometryczna, równowaga.
Key words: stabilometric platform, balance.
Celem pracy była ocena wpływu treningu równoważnego z wykorzystaniem tarczy balansowej oraz
treningu równoważnego z wykorzystaniem poduszki sensomotorycznej na stabilność postawy ciała. Trening
równoważny obejmował dwuminutowe ćwiczenia wykonywane przez okres 2 tygodni. Zarówno przed, jak i po
treningu dokonano pomiarów stabilności postawy ciała z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej. Nie
zaobserwowano istotnych statystycznie zmian między badanymi grupami oraz między wynikami przed i po,
jednak widoczna jest tendencja występowania zmian świadczących o korzyściach dla stabilności postawy ciała
jakie niesie ze sobą założony trening równoważny. Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań na grupie osób
z zaburzeniami równowagi.
The purpose of the study was to assess the impact of the balance training with the use of a balance board and the
balance training with the use of a balance pad on postural stability. The balance training included two minutes of
exercising everyday for the period of two weeks. The postural stability measurement was accomplished using
a stabilometric platform before and after the training. Statistically significant differences between sample groups and
between before and after results were not observed, however, the results show a trend of changes that provide the benefit
for postural stability related to balance training. It is recommended to perform researches on a group with balance
disorders.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *