Fizjoterapia Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

X Jubileuszowy Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych. Warszawa 19-20 listopada 2010 r. - Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa


Janusz Nowotny 1, Olga Nowotny-Czupryna 2, Anna Kowalczyk 3,
Anna Brzęk 2, Krzysztof Czupryna 3 
1Zakład Fizjoterapii WSA w Bielsku-Białej
2 Zakład Kinezjologii Katedry Fizjoterapii ŚUM w Katowicach
3 Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii ŚUM w Katowicach

Postawa ciała a zespoły bólowe kręgosłupa

Wstęp
Nieprawidłowa postawa ciała m.in. zaburza symetrię rozkładu sił ściskających i rozciągających działających po obu stronach osi ciała i powoduje pojawienie się niekorzystnych sił ścinających. Niekorzystnie też zmieniają się momenty obrotowe sił mięśni antygrawitacyjnych. Może to prowadzić do rozwoju tzw. zespołu przeciążeń powolnych, ciasnoty otworów międzykręgowych, ucisku na korzenie nerwowe i rozwoju zespołów bólowych. W patogenezie tych ostatnich nie bez znaczenia jest wykonywanie rozmaitych czynności zawodowych w nieergonomicznych pozycjach. 
Celem pracy jest pokazanie związku występowania zespołów bólowych kręgosłupa 
z jakością postawy ciała, w tym w kontekście ergonomii pracy.
Materiał i metody
Badaniami objęto 125 osób, w tym 39 osób dorosłych, u których w wieku rozwojowym rozpoznano skoliozę oraz 39 położnych i 47 fizjoterapeutów. U wszystkich oceniono postawę ciała, a u położnych i fizjoterapeutów oceniano układ ciała podczas wykonywania czynności zawodowych. Do oceny częstości i stopnia natężenia bólu posłużono się schematem Jacksona i Moskowitza. 
Wyniki
Okazało się, że ponad 80% badanych skarży się na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Najczęściej były to dolegliwości występujące okresowo, w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Ich związek z nieprawidłową postawą stwierdzono u ponad 80% tych osób, a związek z wykonywaniem czynności zawodowych u ok. 70%. Dolegliwości te odnotowano też u niemal 85% osób z wcześniej rozpoznaną skoliozą.
Wnioski. Nieprawidłowa postawa ciała (a zwłaszcza skolioza) usposabia do występowania dolegliwości bólowych. Sprzyja temu też wykonywanie czynności zawodowych w nieergonomicznych pozycjach. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *