Fizjoterapia Radonoterapia w leczeniu schorzeń narządu ruchu-przegląd literatury polskiej i zagranicznej - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Radonoterapia w leczeniu schorzeń narządu ruchu-przegląd literatury polskiej i zagranicznej


Radonoterapia w leczeniu schorzeń narządu ruchu-przegląd literatury polskiej i zagranicznej
(lata 1950-2013)
The use of radon therapy in the treatment of the musculoskeletal system disorders in Polish and foreign research works
(years 1950-2013)
Bielecka M.1, Trościanko-Wilk E.2
1Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: radonoterapia, narząd ruchu, uzdrowiska.
Key words: radon therapy, musculoskeletal system, health resorts.
W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury polskiej i zagranicznej, dotyczącej wykorzystania
radonoterapii w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Przeszukano m.in. Polską Bibliografię Lekarską oraz bazę
MEDLINE (z dostępu PubMed) na przekroju lat 1950-2013. Radonoterapia należy do jednych z najstarszych
metod leczniczych. Wg profesora P. Deetjen wykopaliska z Gastein świadczą o wykorzystywaniu radonu
w celach zdrowotnych, już przed 5-6 tysiącami lat. Alfaterapia ma szerokie spektrum działania. Poprawia
przepływ krwi w tkankach, działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Nadal jednak wzbudza kontrowersje.
In this paper review of Polish and foreign research works have been made. It shows the use of radon therapy in the
treatment of the musculoskeletal system disorders. Over the years 1950-2013 Polish Medical Bibliography and
MEDLINE database (PubMed) have been searched. Radon therapy is one of the oldest methods of treatment. According
to Professor P. Deetjen, Gastein?s excavations indicated the use of radon for health purposes before the 5-6 thousand
years ago. Radon therapy has a wide spectrum of treatment. It improves blood flow in the tissues, has anti-inflammatory
and analgesic effect. But still is controversial.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *