Fizjoterapia Rola aktywności fizycznej w łagodzeniu bólu kręgosłupa w czasie ciąży - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Rola aktywności fizycznej w łagodzeniu bólu kręgosłupa w czasie ciąży


Rola aktywności fizycznej w łagodzeniu bólu kręgosłupa w czasie ciąży
The role of physical activity in back pain relief during pregnancy
Gaber K.2, Kuźmińska M.2, Choińska A.M.1, Sadowska L.1
1Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2SKN Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ciąża, ból, aktywność.
Key words: pregnancy, pain, activity.
Ból w czasie ciąży uznany jest za fizjologiczny aspekt, co powoduje rezygnację z aktywności fizycznej.
Fizjoterapia daje możliwość podjęcia aktywności przez udział w zajęciach dla przyszłych mam. Badaniu
poddano 45 kobiet przed i 55 między 1-20 dniem po porodzie. Wykorzystano: autorski kwestionariusz, skalę
bólu Laitinena. 45% ciężarnych podejmuje aktywność raz w tygodniu lub rzadziej. Liczba kobiet z bólem
kręgosłupa wzrasta w czasie ciąży (u 59% - ból dokuczliwy) - zależy to od aktywności fizycznej.
Najskuteczniej ból w czasie ciąży był łagodzony przez zabiegi wykonywane w wodzie oraz masaż.
Pain during pregnancy is regarded as the physiological aspect what causes the resignation from the physical activity.
Physiotherapy is giving the possibility of different forms to the activity for pregnant women. 45 women were through an
examination before and 55 between 1 - 20 with day after the childbirth. They used: author's questionnaire, scale of
Laitinena pain. 45% of pregnant women was active time during the week or more rarely. The number of women with
spine pain is rising during pregnancy (at the 59% - nagging pain) - it depends on the physical activity. Activity in the
water and massage was most effectively for pregnancy women.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *