Fizjoterapia Seniorki aktywne i nieaktywne - rola aktywności fizycznej w pomyślnym starzeniu - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Seniorki aktywne i nieaktywne - rola aktywności fizycznej w pomyślnym starzeniu


Izabela Dmowska1, Elżbieta Kozak-Szkopek2

Seniorki aktywne i nieaktywne - rola aktywności fizycznej w pomyślnym starzeniu

1Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe przy Klinice Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Katarzyna Broczek
2Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wstęp: Aktywność ruchowa osób starszych pozwala im utrzymać wydolność fizyczną na znacznie wyższym poziomie niż u ludzi mało aktywnych. Celem pracy była ocena stanu wiedzy kobiet w starszym wieku o wpływie regularnej aktywności ruchowej na stan zdrowia osób starszych.
Materiały i metody: Badaniem objęto dwie grupy kobiet powyżej 60 roku życia. Pierwsza grupa (20 osób) to panie uczestniczące w programie ?Senior - starszy, sprawniejszy? realizowanym w Warszawie. Drugą grupę (19 osób) stanowiły pensjonariuszki Domu Pracownika Służby Zdrowia. Badanie
przeprowadzono metodą ankietową za pomocą kwestionariusza zawierającego 15 pytań.
Wyniki: Badania wykazały, że kobiety z pierwszej grupy w porównaniu do drugiej grupy chętniej podejmowały aktywność ruchową (90,00% vs 52,63%), brak aktywności fizycznej częściej kojarzyły z przyspieszonym procesem starzenia się (95,00 vs 57,89%), a także częściej twierdziły, że ćwiczenia
fizyczne mogą przyczyniać się do zapobiegania upadkom (100,0% vs 73,68%). Obie grupy badanych kobiet, brak aktywności ruchowej najczęściej kojarzyły z otyłością, chorobami narządu ruchu, następnie z chorobą niedokrwienną serca, natomiast nie wiązały braku aktywności fizycznej z zachorowaniem na cukrzycę i choroby nowotworowe.
Wnioski: 1. Badane kobiety w starszym wieku systematycznie podejmujące aktywność fizyczną miały większą świadomość roli aktywności fizycznej w codziennym funkcjonowaniu niż kobiety mało aktywne. 2. Wiedza o wpływie aktywności ruchowej na występowanie chorób była stosunkowo niska w obu grupach badanych kobiet.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *