Fizjoterapia Terapeutyczne aspekty jogi - Agnieszka Bułdak - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Terapeutyczne aspekty jogi - Agnieszka Bułdak


Agnieszka Bułdak

Terapeutyczne aspekty jogi
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii "MEDEOR", Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński,
Opiekun Koła: dr Sylwia Mętel

Wstęp. Joga jako system terapeutyczny jest coraz częściej stosowana w rehabilitacji. Celem pracy jest określenie pozytywnego wpływu uczestnictwa w zajęciach Jogi na zmiany dolegliwości bólowych kręgosłupa zgłaszanych przez osoby rozpoczynające udział w tego rodzaju aktywności fizycznej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 30 osób (17 mężczyzn, 13 kobiet) w wieku 22-45 lat, które uczestniczyły w 90-minutowych zajęciach Astanga-Jogi trzy razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy. Przed rozpoczęciem partycypacji w sesjach Jogi przeprowadzono ankietę dotyczącą stanu ogólnego zdrowia
i objawów bólowych, a po okresie 3 miesięcy przeprowadzono wywiad kontrolny, w którym jako kryterium oceny obrano podany podczas wywiadu charakter dolegliwości. Uczestnicy zostali poddani ocenie bólu w skali Wonga- Bakera. W celu skontrolowania zakresu ruchomości kręgosłupa zastosowano test (Sit and reach). Wyniki. Spośród 16 osób zgłaszających dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa w wywiadzie kontrolnym 12 z nich w Skali Wonga-Bakera stwierdza zmniejszenie bólu o 40-60%. Nie stwierdzono natomiast różnicy w ocenie bólu u osób z dolegliwościami odcinka szyjnego kręgosłupa. Ponadto 100% ćwiczących zaobserwowało poprawę samopoczucia i zwiększoną ruchomość kręgosłupa (test sit and reach). Wnioski. 1. Joga zdecydowanie poprawia samopoczucie i ogólną wydolność organizmu. 2. Działanie terapeutyczne jogi najbardziej dotyczyło osób, które były dotknięte dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 3. Joga może być metodą wspomagającą leczenie innych dolegliwości bólowych takich jak: ból kolan, depresja czy chroniczny stres. 4. Zastosowanie jogi w fizjoterapii wymaga dalszych badań.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *