Fizjoterapia Terapia światłem spolaryzowanym i laserowym w leczeniu odleżyn IV stopnia. Doniesienie wstępne - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Terapia światłem spolaryzowanym i laserowym w leczeniu odleżyn IV stopnia. Doniesienie wstępne


Gabriela Haracz1
, Małgorzata Łukowicz2
, Agnieszka Skopkowska3
, Justyna Szymańska3
Terapia światłem spolaryzowanym i laserowym w leczeniu odleżyn IV stopnia
? doniesienie wstępne
1 Studenckie Koło Naukowe ?Medycyny Fizykalnej? przy Katedrze i Zakładzie Laseroterapii i Fizjoterapii 
CM UMK w Bydgoszczy
2
 Katedra Rehabilitacji AWF w Warszawie
3 Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii CM UMK w Bydgoszczy ? Opiekunowie SKN ?Medycyny
Fizykalnej?
Wstęp. Trudno gojące się rany, do jakich należą odleżyny, zmniejszają komfort życia pacjentów
i powodują dolegliwości bólowe. Często utrudniają proces rehabilitacji i usprawniania leczniczego.
Zabiegi światłem spolaryzowanym, jak i laseroterapii znacznie przyspieszają procesy regeneracyjne
w uszkodzonych tkankach. Stymulują proces angiogenezy i epitelizacji komórek. Celem pracy było
wykazanie skuteczności obydwu metod leczniczych.
Materiał i metody. W badaniach naświetlano 12 odleżyn u pacjentów Katedry i Zakładu Opieki
Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podzielonych na dwie równe grupy badane.
Pierwsza z nich poddana była laseroterapii niskoenergetycznej falą 820 nm, w dawkach stałych ?
4 J/cm2
 i mocy 500 mW. Naświetlania wykonywano techniką punktową ? kontaktowo na obrzeżach
rany i bezkontaktowo w jej wnętrzu ? techniką szachownicy. Czas zabiegu zależny był od wielkości
rany. W drugiej grupie pacjentów wykonywano zabiegi światłem spolaryzowanym, w zakresie widma
promie-niowania VIS i IR (480-3400nm), techniką bezkontaktową, z odległości 20-30cm. Użyto w tym
celu lampę Bioptron o mocy 40 mW/cm2
. Dawka energii wynosiła 2,4 J/cm2 na minutę, łączny czas
zabiegu 10 min. Naświetlania wykonywano codziennie przez 5 dni w tygodniu w serii 10 zabiegów. Do
obserwacji procesów gojenia wykorzystano zdjęcia porównawcze przed i po terapii, kartę pacjenta oraz
skalę oceny bólu VAS.
Wyniki. Wykazano skuteczność obu zabiegów w przyspieszeniu procesu gojenia ran, zarówno
z wykorzystaniem terapii światłem laserowym, jak i spolaryzowanym. Pacjenci zgłaszali zmniejszenie
dolegliwości bólowych średnio z 6 punktów na 4 w skali bólu VAS. Zmniejszyła się również wielkość
naświetlanej rany.
Wnioski. 1. Badania wykazały szybszy proces gojenia w przypadku zastosowania laseroterapii.
2. Badania wymagają kontynuacji w większej grupie, z uwzględnieniem innych trudno gojących się
ran oraz wykorzystania pozostałych metod światłoleczniczych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *