Fizjoterapia Wiedza studentów na temat ergonomii pracy fizjoterapeuty - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wiedza studentów na temat ergonomii pracy fizjoterapeuty


Marzena Adamczyk, Ewelina Kamińska 

WIEDZA STUDENTÓW NA TEMAT ERGONOMII PRACY FIZJOTERAPEUTY

Koło Naukowe Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opiekun Naukowy: dr n. o k.f. Teresa Pop

Wstęp. Fizjoterapeuta jest osobą, która z powodu obciążeń statycznych i dynamicznych stawów obwodowych i stawów kręgosłupa podczas pracy, jest  narażona na choroby przeciążeniowe  narządu ruchu.
Wielkość  obciążeń  może  być  zredukowana  przy  zastosowaniu  znanych  i  potwierdzonych  badaniami
naukowymi zasad ergonomii pracy. Celem pracy była analiza  wiedzy studentów kierunku Fizjoterapia na
temat zasad ergonomii pracy oraz skutków ich nie stosowania. Dodatkowo analizowano, czy posiadana
wiedza jest zależna od czasu trwania nauki.
Materiał  i  metody. Badanie  przeprowadzono  wśród  100  studentów  studiów  licencjackich  i  studiów
magisterskich na kierunku Fizjoterapia. Do badań wykorzystano ankietę własnego autorstwa zawierającą
pytania dotyczące danych demograficznych badanych oraz wiedzy na temat zasad  ergonomii i skutków nie
stosowania się do zasad ergonomii.
Wyniki. Stwierdzono niedostateczną wiedzę dotyczącą badanego tematu. Nie stwierdzono istotnych różnic
pomiędzy wynikami uzyskanymi przez studentów badanych systemów nauki na kierunku Fizjoterapia.
Wnioski. 1.  Program  nauczania  na  kierunku  Fizjoterapia  powinien  zawierać  więcej  godzin  na  temat
ergonomii pracy. 2. Zajęcia praktyczne powinny być zawsze uzupełniane o zagadnienia dotyczące ergonomii.
3. Prowadzący zajęcia praktyczne powinni egzekwować zasady ergonomii podczas pracy studentów ?na
sobie? i w pracy z pacjentem.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *