Fizjoterapia Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na sensomotorykę głowy bocznej mięśnia brzuchatego łydki - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na sensomotorykę głowy bocznej mięśnia brzuchatego łydki


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Katarzyna Wasiak1, Agnieszka Hankiewicz1, Iwona Majewska1, Bartosz Kaczyński2,
Izabela Korabiewska3, Michał Dwornik3
WPŁYW APLIKACJI KINESIOLOGY TAPINGU NA SENSOMOTORYKĘ GŁOWY BOCZNEJ
MIĘŚNIA BRZUCHATEGO ŁYDKI W TRAKCIE CHODU - DONIESIENIE WSTĘPNE

1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski
2 Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3 Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego; Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Wstęp. Zgodnie z założeniami, oparte na mechanizmach odruchowych, działanie Kinesiology Tapingu na tkankę mięśniową powoduje, w zależności od stosowanej aplikacji zwiększenie obniżonego lub zmniejszenie podwyższonego napięcia mięśni. W dostępnej literaturze brak jest jednak zgodnych z EBM dowodów
potwierdzających takie działanie Kinesiology Tapingu. Określenie wpływu Kinesiology Tapingu przy zastosowaniu aplikacji zwiększającej i zmniejszającej napięcie mięśniowe na głowę boczną mięśnia brzuchatego łydki podczas chodu. Materiał i metody. Badanie randomizowane, spełniające zasady pojedynczej ślepej próby, przeprowadzone zostało na zdrowych ochotnikach w 4 grupach. Pomiary przeprowadzono na bieżni rehabilitacyjnej Zebris FDM-TL oraz za pomocą powierzchniowego EMG. Dwie różne aplikację Kinesiology Tapingu zastosowano w grupie 1 i 2, w grupie kontrolnej zastosowano aplikację - placebo a w grupie wzorcowej przeprowadzono jedynie pomiar dla ustalenia zmian napięcia tego mięśnia w rytmie dobowym. Trzykrotny pomiar - przed, 5 minut po i 24 godziny po aplikacji wykonany został w trakcie 30-sekundowego chodu ze stałą prędkością 3 km/h na bieżni zapewniającej utrzymanie tej prędkości. Wyniki. W 3 grupach badanych nie odnotowano istotnych statystycznie zmian napięcia mięśniowego głowy bocznej mięśnia trójgłowego łydki zarówno 5 minut jak i 24 godziny po aplikacji Kinesiology Tapingu oraz Uniwersalnego Przylepca Tkaninowego (plastra). W grupie wzorcowej zarejestrowano istotne statystycznie dobowe zmiany napięcia tego mięśnia. Wnioski. 1. Istotny statystycznie spadek napięcia mięśnia brzuchatego łydki (głowy bocznej) w grupie wzorcowej może być spowodowany wykonaniem mniejszej pracy przez ten mięsień w kolejnych badaniach. 2. Brak istotnych statystycznie zmian napięcia mięśnia brzuchatego łydki (gł. bocznej) w grupach badanych może być spowodowany uruchomieniem mechanizmów odruchowych w badanym mięśniu. 3. Ze względu na
małą grupę badanych eksperyment należy traktować jako badanie pilotażowe.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *