Fizjoterapia Wpływ stosowania Kinesiology Taping'u u osób amatorsko uprawiających narciarstwo i snowboarding - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Wpływ stosowania Kinesiology Taping'u u osób amatorsko uprawiających narciarstwo i snowboarding


Łukasz Mroczek, Wojciech Marciniak

Wpływ stosowania Kinesiology Taping'u u osób amatorsko uprawiających narciarstwo i snowboarding
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji
Opiekun: dr n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Wstęp. Kinesiology Taping (KT) jest to metodą w której w celach terapeutycznych stosuje się plaster Kinesiology tape / K-active tape. Aplikacje poprzedzone są badaniami screening'owymi, oceną układu mięśniowo-powięziowego. W tej metodzie nie stosuje się gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Celem pracy jest potwierdzenie korzystnego wpływu aplikacji plastrów Kinesiology Tape w amatorskim narciarstwie i snowboardingu.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiły dwadzieścia dwie osoby w wieku 18- 40 lat uprawiające narciarstwo i snowboarding. Aplikacje w głównej mierze obejmowały kończyny dolne- mięśniowa na czworogłowy uda, więzadłowa na więzadło właściwe rzepki, korekcyjna w nawykowym zwichnięciu rzepki, ale także w zależności od potrzeb (ujawnionych w wywiadzie) np. mięsień prosty brzucha lub okolice kręgosłupa. Wyniki badań zostały opracowane po analizie autorskiej ankiety wypełnianej przez osoby poddane aplikacjom. Wyniki. Na pytanie czy aplikacja poprawiła stabilizację oklejanych okolic/stawów 86% badanych odpowiedziało- zdecydowanie tak. 77% ankietowanych zaznaczyła odpowiedź ?zdecydowanie? w pytaniu o zmniejszenie dolegliwości bólowych (jeżeli takie występowały) po zastosowaniu plastra. Na pytanie czy dzięki aplikacji zmniejszył się ból związany z tzw. zakwaszeniem mięśni po całodziennej jeździe odpowiedzi kształtowały się następująco: 36% zdecydowanie, 50% tak, umiarkowanie, 14% nie widzę efektów. Brak efektów ubocznych w badanej grupie - 100% badanych zaprzeczyła wystąpieniu efektów ubocznych połączony z odpowiedzią "zdecydowanie" na pytanie czy odczuwasz zmniejszone ryzyko odniesienia kontuzji dzięki zastosowaniu aplikacji u 68% badanych skutkuje oceną 8 w dziesięciostopniowej skali w ogólnej ocenie przydatności zastosowania Kinesio Tapingu wśród badanych. Wnioski. 1. Metoda KT wydaje się skutecznie wpływać na zmniejszanie dolegliwości bólowych związanych z jazdą na nartach i snowboardzie. 2. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do kontynuacji badań opartych o liczniejszą grupę badaną.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *