Fizjoterapia Wpływ zmiennego pola magnetycznego na wyniki rehabilitacji pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu - - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Wpływ zmiennego pola magnetycznego na wyniki rehabilitacji pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu -


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Sebastian Wójtowicz, Jakub Stolarski, Joanna Trochimiuk
WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WYNIKI REHABILITACJI PACJENTÓW
Z UDAREM NIEDOKRWIENNYM MÓZGU - DONIESIENIE WSTĘPNE

Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Kliniki - prof. nadzw. dr hab. med. Jan Kochanowski
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Wstęp. W rehabilitacji pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu nieustannie poszukuje się skutecznych metod zwalczania następstw choroby. Prowadzone są badania nad wprowadzeniem do programu rehabilitacji poudarowej zabiegów pola magnetycznego. Celem pracy była ocena skuteczności działania pola magnetycznego niskiej częstotliwości we wczesnej rehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Materiał i metody. Badaniami objęto 14 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu poddanych zabiegom pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Głowę chorych eksponowano w polu o sinusoidalnym kształcie
impulsu, częstotliwości 10 Hz (8 osób) lub 40 Hz (6 osób), i indukcji 2,8 mT, raz dziennie przez 20 minut. Średnia liczba zabiegów wyniosła 16. Jednocześnie pacjenci byli objęci rehabilitacją ruchową. Grupę kontrolną stanowiło 16 chorych poddanych tylko kinezyterapii. Do oceny wyników leczenia zastosowano Skalę Barthel, Skandynawską Skalę Udarową, test Lovetta mięśni zginaczy stawów ramiennego i biodrowego. Badania wykonano przed rozpoczęciem usprawniania i po jego zakończeniu. Wyniki. Średnie wyniki w Skali Barthel w grupie badanej po zakończeniu usprawniania wzrosły z 39 do 68,7 punktów, zaś w grupie kontrolnej z 34 do 54,7 punktów. W Skandynawskiej Skali Udarowej pacjenci uzyskali poprawę z 17,7 do 35,8 oraz z 31 do 41,5 punktów odpowiednio w tych samych grupach. W skali Lovetta pacjenci z grupy badanej w teście dla kończyny górnej uzyskali poprawę z 1,25 do 2,75 punktu a w teście dla mięśni kończyny dolnej z 2,25 do 3,43 punktu. Pacjenci nie objęci magnetoterapią uzyskali poprawę średniego wyniku testu kończyny górnej z 1,4 do 2,17 punktu a dla kończyny dolnej z 2,8 do 3,7 punktu. Wnioski. 1. W badanej grupie pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu magnetoterapia głowy zwiększyła skuteczność prowadzonej rehabilitacji. 2. Uzyskane wyniki stwarzają podstawy do prowadzenia dalszych badań opartych o liczniejszą, randomizowaną grupę chorych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *