Fizjoterapia Wyniki leczenia skolioz idiopatycznych metodą Dobosiewicz (DoboMed) Jacek Durmała - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Skoliozy - Współczesne Zasady Diagnostyki i Kompleksowego Leczenia 27 - 28.11.2009 Warszawa - Wyniki leczenia skolioz idiopatycznych metodą Dobosiewicz (DoboMed) Jacek Durmała


Jacek Durmała
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
SPSK Nr 7 SUM w Katowicach GCM im. prof. L. Pieca

Wyniki leczenia skolioz idiopatycznych metodą Dobosiewicz
Metoda Dobosiewicz (DoboMed) znajduje zastosowanie w terapii skolioz idiopatycznych. Stosowana jest jako samodzielna metoda terapii w grupie chorych współpracujących oraz w skojarzeniu z leczeniem gorsetowym. Składa się z trzech głównych faz, powtarzanych cyklicznie. Faza przygotowawcza oparta jest na różnych technikach fizjoterapeutycznych. Ma na celu przygotowanie czynnościowe do właściwych ćwiczeń korekcyjnych. Techniki podstawowe polegają na czynnej, trójpłaszczyznowej korekcji deformacji, zsynchronizowanej z poszczególnymi fazami cyklu oddechowego. Korekcja ta przeprowadzana jest w ściśle symetrycznych pozycjach wyjściowych przy skorygowanym ustawieniu miednicy oraz obręczy barkowej (łańcuch zamknięty). Stopniowanie trudności
w zakresie korekcji, w odniesieniu do siły grawitacji, odbywa się poprzez zmianę pozycji. Początkowo stosowane są pozycje niskie, a następnie wyższe w odpowiedniej sekwencji. Najtrudniejsza jest korekcja w czasie chodu. Szczególną uwagę zwraca się na kifotyzację odcinka piersiowego kręgosłupa (zwłaszcza w przypadku skolioz piersiowych). Każde  z ćwiczeń podstawowych zawiera w sobie różne formy działania (takie jak: mobilizacja, korekcja i na końcu stabilizacja). Stosowane są różne formy stymulacji eksteroceptywnej  w okolicy szczytu skrzywienia. Ostatnia faza cyklu ćwiczeniowego ma na celu utrwalenie uzyskiwanej korekcji oraz oddziałuje na równowagę, a zwłaszcza na propiorecepcję.  Najlepsze rezultaty odnotowano w zakresie skolioz młodzieńczych o morfologii jednołukowej skrzywienia pierwotnego. Długoterminowe wyniki (obserwacja od 3 do ponad 7 lat), obejmujące okres pokwitaniowego skoku wzrostowego, wskazują na stabilizację progresywnych skolioz idiopatycznych leczonych DoboMed lub DoboMed i gorsetem Cheneau. Poziom współpracy istotnie wpływa na efektywność terapii. Stosowanie DoboMed wpływa nie tylko na morfologię deformacji, ale również poprawia funkcję układu oddechowego i zwiększa wydolność wysiłkową.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *