Fizjoterapia Zespoły bólowe kręgosłupa w odcinku piersiowym występujące u osób w wieku 50-70 lat - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Zespoły bólowe kręgosłupa w odcinku piersiowym występujące u osób w wieku 50-70 lat


Monika Całus

ZESPOŁY BÓLOWE KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM
WYSTĘPUJĄCE U OSÓB W WIEKU 50-70 LAT

Studenckie Koła Naukowe ?Fizjoterapeuci? przy Katedrze Patofizjologii w Wyższej Szkole Rehabilitacji
w Warszawie
Opiekun Koła: dr Iwona Stanisławska

Wstęp. Zespoły bólowe  w odcinku piersiowym to problem dotykający wszystkie grupy wiekowe. Bóle
pleców są  często skutkiem nieprawidłowej  postawy ciała, procesu starzenia  się, a także  konsekwencją
przebytych urazów bądź złamań. Celem pracy była ocena wpływu płci oraz stylu życia na występowanie
zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku piersiowym.
Materiał i metody. Badaniem objęto 100 osób. Średnia wieku to 57 ? 13 lat, kobiety stanowiły 60%, a męż-
czyźni 40% grupy badanej. Metodologia obejmowała wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej stylu
życia, występowania osteoporozy, dyskopatii, wad postawy oraz przebytych urazów i złamań kręgosłupa.
Wyniki badań poddano analizie statystycznej z użyciem testów ?2 Pearsona z poprawka ?2 Yatesa.
Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy płcią a występowaniem osteoporozy p=0,030,
pojawieniem  dyskopatii  p=0,005,  wadami  kręgosłupa  p=0,054,  wadami  postawy  p=0,049,  aktywnością
fizyczną p=0,0191. Stwierdzono ją również pomiędzy aktywnością fizyczną a: wadami postawy p=0,035,
osteoporozą=0,014, urazami i złamaniami kręgosłupa p=0,0011.
Wniosek. Płeć oraz styl życia mają ma istotny związek z występowaniem osteoporozy oraz wad postawy
i zespołów bólowych kręgosłupa.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *